ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως και 04 Ιουνίου 2018

Επιβεβαίωση συμμετοχής: έως και 10 Ιουνίου 2018

Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμετοχής: έως και 15 Ιουνίου 2018