ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το κόστος εγγραφής είναι 80 ευρώ για κάθε σεμινάριο ή 120 ευρώ και για τα δύο. Στην τιμή περιλαμβάνεται ψηφιακό υλικό του σεμιναρίου, ελαφρύ μεσημεριανό και πρωινό.

  • Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες

Τα Power Python Summer Schools θα πραγματοποιηθούν στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στη Ζάκυνθο αλλά και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι διοργανωτές των σεμιναρίων θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές διαθέσιμους στους συμμετέχοντες. Όποιοι από τους συμμετέχοντες θέλουν μπορούν να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το πακέτο Anaconda. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το οικοσύστημα Python/pandas που είναι διαθέσιμο μέσω της διανομής (distribution) ‘Anaconda’ (για την έκδοση 3.x της γλώσσας) και το περιβάλλον εργασίας θα είναι το Jupyter Notebook το οποίο εγκαθίσταται ως τμήμα του Anaconda.